Bijna 4 jaar

Bijna 4 jaar …..

Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar is geworden mag hij of zij naar school. Wij laten u en uw kind voor die tijd uitgebreid kennismaken met de school, zodat het een soepele start wordt.

Inschrijven U kunt uw kind inschrijven, na een kennismakingsgesprek en een rondleiding door onze schoolleider. Na de rondleiding krijgt u het inschrijfformulier mee. Deze kunt u, samen met een kopie van het identiteitsbewijs (of zorgpas) van uw kind, opsturen naar sylviasmorenburg@wereldkidz.nl(managementassistent)

Wennen
In de maand voordat een kind 4 jaar wordt, stuurt de groepsleraar een uitnodiging om een aantal keren in de groep te komen ‘wennen’; eerst mét en daarna zónder de ouder. Op de dag dat een kind 4 wordt, mag hij/zij alle dagen naar school, maar de praktijk leert dat hele dagen de eerste weken nog zwaar kan zijn.

Na 6 weken vindt er een gesprek plaats tussen de leraar en de ouders. De basis van dit gesprek vormt de vragenlijst die de ouders over hun kind ontvangen. Deze vragenlijst is gericht op de sociale ontwikkeling van het kind.