Groep 3 en 4

Groep 3

In groep 3 beginnen de leerlingen met het echte lees-, schrijf- en rekenonderwijs. De nadruk ligt in dit jaar vooral op lezen. Er wordt begonnen met de methode ‘Veilig leren lezen’. In het begin staat de ene dag een woord centraal en de volgende dag een letter. In december kunnen de leerlingen een flink aantal woorden, eenvoudige zinnen of een kort verhaal lezen. Aan het einde van groep 3 is het aanvankelijk lezen afgesloten. De kinderen kunnen dan alle letters en lettercombinaties lezen. De schrijfmethode Pennenstreken is gekoppeld aan de leesmethode. De kinderen leren het woord dat ze lezen ook meteen schrijven in schrijfletters.

Bij het rekenonderwijs in groep 3 leren de kinderen optellen, aftrekken en zelfs het begin van vermenigvuldigen en delen met getallen tot 20. Ze kunnen de getallen tot 100 benoemen. In de gebruikte methode is in alle groepen het realistisch rekenen (waarbij handige oplossingsmethoden centraal staan) een belangrijk onderdeel.

In groep 3 begint het gymnastiekonderwijs in de gymzaal. Kinderen in deze groep hebben nog extra behoefte aan beweging. De kinderen spelen dan ook ’s middags tussen de lessen door nog buiten. De middagen worden besteed aan IPC thema’s.

Groep 4

Het leesonderwijs in groep 4 is met name gericht op het technisch lezen d.m.v. de methode ‘Estafette’. Elk kind leest op zijn of haar eigen niveau. Daarnaast is ook het begrijpend lezen een belangrijk onderdeel. Er wordt gestart met de taalmethode ‘Taalactief’.

Iedere week wordt een woordpakket aangeboden waarbij diverse spellingsregels aan de orde komen. Bij het schrijven worden hoofdletters aangeleerd. Het schrijfschrift vraagt in groep 4 nog veel oefening. Het rekenonderwijs spitst zich onder andere toe op de bewerkingen (erbij en eraf sommen) tot het getal 100. De leerlingen automatiseren met behulp van het wekelijkse inoefenen de tafels 1 tot en met 6 en de tafel van 10. Ook maken ze kennis met de tafels van 7-9. De middagen worden besteed aan IPC thema’s.