Groep 5 en 6

Groep 5

Technisch lezen blijft ook in groep 5 belangrijk. De spellingsregels blijven tot en met groep 8 belangrijk en dit onderwerp komt dan ook regelmatig aan de orde, vooral de open en gesloten lettergrepen (‘kopen’ en ‘koppen’). Ieder kind houdt een spreekbeurt en een boekenbeurt. De kinderen leren bewerkingen tot het getal 10.000. Zij automatiseren de tafels van 1-10. De middagen worden besteed aan IPC thema’s.

Groep 6

Binnen het taalonderwijs wordt een begin gemaakt met grammatica (onderwerp en persoonsvorm.) Ieder kind houdt een spreekbeurt. Aan het eind van groep 6 hebben de meeste kinderen het technisch leesproces afgerond. In groep 6 wordt er gerekend tot 100.000. Aan de orde komen cijferend rekenen, rekenen met geld, breuken, kommagetallen en meten.

De middagen worden besteed aan IPC thema’s.