Groep 7 en 8

Groep 7

De eigen zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid voor taken zoals het werk in de groep en het huiswerk worden verder ontwikkeld. Door zelfstandig werken en huiswerk leren de kinderen het werk plannen en zelfstandig zorg te dragen voor de uitvoering van hun weektaak. Nieuw onderdeel in groep 7 is de werkwoordspelling. Daarnaast wordt het rekenen, met name breuken/verhoudingen, procenten, meten en cijferen, verder uitgediept. In deze groep leren de kinderen hoe je een samenvatting maakt en een werkstuk maakt. Ook houdt elke kind een boekbespreking. Dit om ook het leesplezier te bevorderen.

Bij de spreekbeurt oefent de leerling zich in het uitdragen van een goed opgebouwd verhaal en het beantwoorden van vragen van klasgenoten.

Bij de indeling van het dagprogramma is rekening gehouden met afwisseling van activiteiten: tijd voor werken, maar ook voor plezier. In groep 7 gaan de kinderen op werkweek. De middagen worden besteed aan IPC thema’s.

Groep 8

In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Verantwoordelijkheid voor het eigen werk wordt meer en meer bij de kinderen zelf gelegd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan woordbenoemen en zinsontleden.

Iedere leerling houdt in de klas een spreek- en een boekenbeurt. Kinderen werken ook thuis aan hun werkstuk.

In het laatste schooljaar op onze school wordt een bezoek gebracht aan het Anne Frank Huis in Amsterdam. De kinderen krijgen een exemplaar van het ‘Dagboek van Anne Frank’. Het jaar wordt afgesloten met een afscheidsfestiviteit.

De middagen worden besteed aan IPC thema’s.