Kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs

Aandacht en zorg voor de kinderen en voor de kwaliteit van het onderwijs is een continu proces. Het begint met de zorgvuldige selectie van methoden en andere lesmaterialen, zodat onze leerlingen met voor hen geschikte materialen omgaan.

Kwaliteitsborging
De directie en de intern begeleider spelen een centrale rol in het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De formele toetsmomenten, het oordeel van de onderwijsinspectie en schooltevredenheid zijn daarin belangrijke indicatoren.

Expertise en ontwikkeling leerkrachten
Onderwijs is een dynamisch proces waarin elke nieuwe dag anders is dan gisteren en morgen. Ontwikkelen en vernieuwen van methoden, toetsen, leerstrategieën staan dan ook centraal. Het is essentieel dat de leerkrachten zich ontwikkelingen, zodat hun expertise steeds aansluit bij de nieuwste eisen.

Externe deskundigheid
Soms heeft een leerling behoefte aan specifieke begeleiding, die vanuit de interne expertise niet kan worden ingevuld. De intern begeleiders schakelt in nauwe samenwerking met de ouders in zo’n geval externe deskundigheid in.