Leerlingenraad

Denktank

Ook onze leerlingen hebben een stem op onze school. Sinds mei 2009 heeft onze school een leerlingendenktank. Elke maand komen zij onder leiding van een leraar bij elkaar. Tijdens dit overleg komen er allerlei thema’s aan bod waar onze leerlingen over mee mogen denken. Ook geven ze tips en advies die we op school gebruiken om zaken te verbeteren.