Tussentijds instromen

Tussentijds instromen

Voor kinderen die tussentijds de midden- of bovenbouw instromen, bijv. door verhuizing, wordt na het kennismakingsgesprek met de ouders informatie ingewonnen door de Intern begeleider bij de vorige school.