Welkomstwoord

Welkom

Welkom op de Anne Frankschool, de openbare basisschool van Bunnik waar elk kind welkom is.

Is WereldKidz Anne Frank een bijzondere school? Ja en nee.

Ja, want wij werken met IPC en geven Engels vanaf groep 1-2. Nee, WereldKidz Anne Frank is net als andere scholen een basisschool waarin we de kinderen vanzelfsprekend taal, lezen (begrijpend en technisch), rekenen, schrijven etc. leren, maar met een meerwaarde dankzij onze werkwijze. Wij werken met IPC (www.ipc-nederland.nl) en onze kinderen maken kennis met de Engelse taal vanaf groep 1-2. De zorg voor een prettig leef- en werkklimaat staat bij ons voorop. Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor de kinderen, zodat zij zich veilig en geborgen voelen. Daarnaast door goed samen te werken, kunnen we er voor zorgen dat er een optimale leef- en werkomgeving voor de kinderen ontstaat, waarbinnen de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.

Lieve kinderen en ouder(s)/verzorger(s),

Hier een speciale teamgroet voor jullie namens ons allemaal!

Prettig (lang) Paasweekend!

Zonnige groet,

Het hele team van de Anne Frankschool