Welkomstwoord

Welkom

Welkom op de Anne Frankschool, de openbare basisschool van Bunnik waar elk kind welkom is.

Op onze school staat de zorg voor een prettig leef- en werkklimaat voorop, zodat de kinderen zich veilig en geborgen voelen. We maken hiervoor gebruik van onze methode KiVa; een schoolbreed programma waarmee we werken aan positieve groepsvorming.

Natuurlijk geven wij de basisvakken taal, lezen en rekenen. Daarnaast bieden we Engels aan vanaf groep 1. Ook werken we met IPC, hierbij worden de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs geïntegreerd aangeboden. Een aantal weken staat een thema centraal zoals ‘De wijde wereld’ of ‘Chocolade’. Door middel van ontdekkend en onderzoekend leren gaan de kinderen met dit thema aan de slag.

De Anne Frankschool is een gezonde school: we stimuleren het eten van fruit en drinken van water en vinden bewegen heel belangrijk. We werken daarom ook veel met bewegend leren: het aanbieden van bijvoorbeeld taal of rekenen door middel van een werkvorm waarbij de kinderen actief bezig zijn.

Op deze website kun je meer informatie vinden over onze school en hoe wij werken. Heb je vragen of wil je graag een kennismakingsgesprek? Kijk dan even op onze contactpagina!