Voor- en naschoolse opvang

Onze school deelt een multifunctionele accommodatie met onder andere de muziekschool, bibliotheek en diverse organisaties voor naschoolse opvang.  Er zijn 3 aanbieders van deze opvang:

Daarnaast biedt, sinds schooljaar 2021-2022, Kind & Co ook voorschoolse opvang aan bij ons op school op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt zich daar hier voor opgeven.

Wanneer je op zoek bent naar buitenschoolse opvang, kun je direct contact opnemen met één van bovenstaande organisaties.