Voor- en naschoolse opvang

Onze school deelt een multifunctionele accommodatie met onder andere de muziekschool, bibliotheek en diverse organisaties voor naschoolse opvang.  Er zijn 3 aanbieders van deze opvang:

Wanneer je op zoek bent naar buitenschoolse opvang, kun je direct contact opnemen met één van bovenstaande organisaties.