Wereldkidz-Koers 2023-2027

In het koersplan geeft Wereldkidz, het bestuur waar de Anne Frankschool onder valt, aan wat de speerpunten zijn voor de komende jaren. Voor de periode 2023-2027 heet dit beleidsplan Wereldkidz-Koers.

Hier vindt u Wereldkidz- Koers 2023-2027 . Hierin leest u over de ambities die Wereldkidz de komende jaren centraal stelt.