Team

Groep 1/2 A: Rosita Gardien & Marianne Eikema
Groep 1/2 B: Annemieke Lammertink & Linda van Bokhorst
Groep 1/2 C: Marja Heuts & Linda van Bokhorst
Groep 3/4 A: Brigit Fielmich 
Groep 3/4 B: Meta Mak &  Patty Schröder-Boon
Groep 5: Bas van Krevel & Anco Machielse
Groep 6: Valerie Huinck & Sytske van der Kroon
Groep 7: Edine Oosterhof & Marianne Joles
Groep 8: Patrick Plomp & Bas van Krevel
Groep 9 A: Karin Sontrop
Groep 9 B: Mick Visser

Leerkrachtondersteuner: Lotte Dorrestein, Linda Aarsman & Edine Oosterhof

Gymleerkracht: Ronald Koning 

Intern begeleider: Katinka van Loevesijn
Schoolleider: Anke van Buuren
Clusterdirecteur: Gaby de Jongh
Management assistent: Sylvia Smorenburg