Klankbordgroep

Om regelmatig te kunnen peilen wat er leeft bij ouders, richtten we per schooljaar 2016-2017 een ouderklankbordgroep in, een informeel overleg tussen schoolleiding en ouders.

De groep komt zo’n 3 keer per schooljaar bijeen.
Een voorbeeld van onderwerpen die besproken zouden kunnen worden:
  • onderwijskundige vernieuwing
  • de pedagogische aanpak
  • de communicatie met ouders 
  • prioriteiten die de school zichzelf heeft gestel