Ouderraad

 • OUDERRAAD

  De ouderraad – het bestuur van de Oudervereniging Wereldkidz Anne Frankschool Bunnik – vertegenwoordig de ouders van leerlingen van de Anne Frankschool. De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders, de leerlingen, de leerkrachten en de schooldirectie te bevorderen. Door allerlei activiteiten te organiseren tracht de verenging de sfeer en het onderwijs aan de Anne Frankschool te bevorderen en op deze manier bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de leerlingen.

  De ouderraad organiseert in de loop van het schooljaar verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten, ouderavonden, bestuursvergaderingen en de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Activiteiten omvatten onder andere de schoolreis, het sinterklaasfeest, de avondvierdaagse en eindejaarsfeest.

  OUDERBIJDRAGE

  De activiteiten worden bekostigd uit twee inkomstenbronnen: de ouderbijdrage en de opbrengsten uit het ophalen van oud papier in Bunnik. De ouderbijdrage in het schooljaar 2018-2019 bedraagt €42,- euro per leerling.

  DE LEDEN VAN DE OUDERRAAD 

  De ouderraad van de Anne Frankschool Bunnik bestaat tegenwoordig uit twaalf leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

 • Debbie van Veghel (voorzitter)

 • Suzanne Bruins (secretaris) – suzanne.bruins@hotmail.com

 • Holger Cremer (penningmeester)

 • Marleen Janssen (klassenouder groep 1/2a)

 • Joachim Hunink (klassenouder groep 1/2b)

 • Marieke Timmer (klassenouder groep 3)

 • Iris Wychgel (klassenouder groep 4)

 • Marieke Hendriks (klassenouder groep 5)

 • Mariëlle van Gelderen (klassenouder groep 6)

 • Jeanne Heezen/Maarten Pennings (klassenouders groep 7)

 • Astrid Heeneman (klassenouder groep 8)

 • Sandra Smulders (klassenouder groep 9)

 • STATUTEN EN NOTULEN
 • Een kopie van de statuten en de notulen van ouderraadvergaderingen en de algemene ledenvergadering kunnen bij de voorzitter of secretaris opgevraagd worden.
 • CONTACT
 • Het dagelijks bestuur en de klassenouders zijn benaderbaar voor vragen en commentaar. Spreek ons aan op het schoolplein.