Ouderraad

OUDERRAAD

De ouderraad – het bestuur van de Oudervereniging Wereldkidz Anne Frankschool Bunnik – vertegenwoordig de ouders van leerlingen van de Anne Frankschool. De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders, de leerlingen, de leerkrachten en de schooldirectie te bevorderen. Door allerlei activiteiten te organiseren tracht de verenging de sfeer en het onderwijs aan de Anne Frankschool te bevorderen en op deze manier bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de leerlingen.

De ouderraad organiseert in de loop van het schooljaar verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten, ouderavonden, bestuursvergaderingen en de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Activiteiten omvatten onder andere de schoolreis, het sinterklaasfeest, de avondvierdaagse en eindejaarsfeest.

OUDERBIJDRAGE

De activiteiten worden bekostigd uit twee inkomstenbronnen: de ouderbijdrage en de opbrengsten uit het ophalen van oud papier in Bunnik. De ouderbijdrage in het schooljaar 2017-2018 bedraagt €40,- euro per leerling.

DE LEDEN VAN DE OUDERRAAD 

De ouderraad van de Anne Frankschool Bunnik bestaat tegenwoordig uit twaalf leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

 • Debbie van Veghel (voorzitter)
 • Suzanne Bruins (secretaris)
 • Holger Cremer (penningmeester)
 • Heleen van der Hoeven (klassenouder groep 1/2a)
 • Marielle van Gelderen (klassenouder groep 1/2b)
 • Roelie Kingma (klassenouder groep 3)
 • Wouter Bal (klassenouder groep 4)
 • Aarti Rampadarath (klassenouder groep 5)
 • Jeanne Heezen (klassenouder groep 6)
 • Astrid Heeneman(klassenouder groep 7)
 • Maarten Pennings (klassenouder groep 8)

STATUTEN EN NOTULEN

Een kopie van de statuten en de notulen van ouderraadvergaderingen en de algemene ledenvergadering kunnen bij de voorzitter of secretaris opgevraagd worden.

CONTACT

Het dagelijks bestuur en de klassenouders zijn benaderbaar voor vragen en commentaar. Spreek ons aan op het schoolplein.