Ouderraad

De ouderraad – het bestuur van de Oudervereniging Wereldkidz Anne Frankschool Bunnik – vertegenwoordigt de ouders van leerlingen van de Anne Frankschool. De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders, de leerlingen, de leerkrachten en de schooldirectie te bevorderen. Door allerlei activiteiten te organiseren wil de vereniging de sfeer en het onderwijs aan de Anne Frankschool bevorderen en op deze manier bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de leerlingen.
De ouderraad organiseert in de loop van het schooljaar verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten, ouderavonden, bestuursvergaderingen en de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 18 oktober. Activiteiten omvatten onder andere de schoolreis, het sinterklaasfeest, de avondvierdaagse en het eindejaarsfeest.

Ouderbijdrage
De activiteiten worden bekostigd uit twee inkomstenbronnen: de ouderbijdrage en de opbrengsten uit het ophalen van oud papier in Bunnik. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 wordt vastgesteld tijdens de ALV op 18 oktober, en bedraagt waarschijnlijk EUR 42,- per leerling.

De leden van de ouderraad
De ouderraad van de Anne Frankschool Bunnik bestaat dit schooljaar uit veertien leden.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
− Susanne Groot (voorzitter)
− Vacature
− Larah de Groot (penningmeester)
− Erika Bakker (klassenouder groep 1/2a)
− Amanda Laguna (klassenouder groep 1/2b)
− Michiel Swinkels (klassenouder groep 3/4a)
− Fransje Praagman (klassenouder groep 3/4b)
− Merel Smit (klassenouder groep 5/6a)
− Hilmar van der Bijl (klassenouder groep 5/6b)
− Lieke van der Aa (klassenouder groep 7)
− Susan van Bommel (klassenouder groep 8)
− Saskia Rehorst (klassenouder groep 9a)
− Jonna Snoek (klassenouder groep 9b)

Statuten en notulen
 Een kopie van de statuten en de notulen van ouderraad vergaderingen en de algemene ledenvergadering kunnen bij de voorzitter of secretaris opgevraagd worden.

Contact
Het dagelijks bestuur en de klassenouders zijn benaderbaar voor vragen en commentaar. Spreek ons aan op het schoolplein.