Hier staan wij voor

Onze missie:

De kinderen leren zelf en met de ander zich te ontwikkelen en groeien daarbij in zelfvertrouwen, waardoor ze trots zijn op wie ze zijn.

Onze visie:

Op de Anne Frankschool bieden we AFgestemd onderwijs. We ontdekken onszelf, onze talenten en de wereld om ons heen. Op deze manier zijn we blijvend in beweging.
- Anne Frankschool, 2023 -

Kernwaarden:

  • Plezier - in het leven en het leren
  • Aandacht - voor elkaar, voor het leren en voor verschillen
  • Openbaar onderwijs - iedereen is welkom!

    Wij richten ons op de Anne Frankschool op het creëeren van maximale mogelijkheden voor onze leerlingen. Het leren van kinderen beperkt zich niet tot rekenen, taal en spelling. Maar wij willen hen ook leren; samen te werken, met elkaar overleggen, samen onderzoek te doen en vragen te kunnen stellen, samen op een podium te staan, fouten te mogen maken en te kunnen herstellen en zich te ontwikkelen op brede wijze. Er is sprake van een doorgaande ontwikkeling. Kinderen leren zelfstandig keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en hun omgeving. Daarom zijn er ook keuze-uren in de school. Met elkaar leren werken en leven in een wereld vol verschillen, onze multiculturele samenleving, betekent dat de leerkrachten rekening houden met de verschillen die er tussen kinderen zijn. Tijdens projecten (IPC) wordt ingegaan op de verschillen tussen mensen en de wijze waarop we respectvol met elkaar omgaan. In de bovenbouw wordt expliciet aandacht besteed aan verschillen tussen culturen en de wereldgodsdiensten. Onze doelstellingen en uitgangspunten zijn de kern voor onderwijsvernieuwingen en kwaliteitsbeleid op de Anne Frank.

    WereldKidz wil binnen haar regio op een innovatieve wijze maatschappelijke waarde voor haar omgeving creëren. Daarbij gaat zij uit van de mogelijkheden binnen het onderwijs op onze scholen. De scholen van WereldKidz zijn erop gericht nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen, uitdagingen aan te gaan en goed onderwijs te bieden aan hun toevertrouwde leerlingen. Dit alles binnen een inspirerende leeromgeving, zodat leerlingen goed zijn voorbereid op hun toekomst. Voor de Anne Frankschool geldt dat wij bovenstaande uitgangspunten als WereldKidzschool onderschrijven en op een inspirerende en haalbare manier in schooldoelen vertalen. Het doel is dat we ons blijven richten op het ontwikkelen en verbeteren van het leren van onze leerlingen en goed onderwijs blijven geven. Bij dit leren gaat het om het vergroten van de vaardigheden, talenten, kennis en het ontwikkelen van begrip en talenten bij onze leerlingen.