Leerlingenraad

We hebben op onze school een leerlingenraad, deze noemen we de Denktank. Zij komen ongeveer 1x per 3 weken bij elkaar om met elkaar ideeën te bespreken om de school nog leuker en beter te maken. 
Hieronder vind je een foto van de leerlingen die dit schooljaar in de Denktank zitten en een stukje van henzelf over wat zij doen. 

Wij zijn van de denktank.

Kiki en Collin uit gr 8.
Raffi en Pieter uit gr 9B.
Lotta uit gr 7.
Milan en Pim uit gr 6.
Massah uit gr 5.

Wij willen met z'n allen de school verbeteren en bijvoorbeeld: pesten stoppen, het schoolplein beter inrichten en in de lessen meer beweging.

Wij zijn hier gekomen om onze ideeën te delen. We vinden het leuk om ook in de klas te vertellen, het met elkaar te bedenken en dat zij dan ook weten wat wij bespreken.