Schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan geven wij aan welke ondersteuning we bieden aan onze leerlingen. Hierin staat onder andere beschreven welke 'arrangementen' we aanbieden. Dit zijn de verschillende niveaus waarop leerlingen worden ingedeeld. Ook geven we hierin aan welke overlegstructuren er zijn en wanneer er externe hulp wordt ingeschakeld. 
Hieronder kun je het schoolondersteuningsplan downloaden.

Schoolondersteuningsplan Anne Frankschool 2020-2024